Ile kosztuje izolacja pionowa fundamentów w starym domu?

Zastanawiasz się, ile kosztuje izolacja pionowa fundamentów w starym domu? Jeśli tak, to koniecznie przeczytaj dalszą część artykułu! Dowiesz się, jakie są najważniejsze czynniki, które wpływają na koszt izolacji i dlaczego warto ją wykonać.


Załóżmy, że powierzchnia do ocieplenia wynosi 50 m2. W takim przypadku izolacja za pomocą styropianu EPS będzie kosztować od 2500 do 4500 zł. Jeśli chcemy ocieplić tę samą powierzchnię fundamentów styrodurem, cena wyniesie od 12 500 do 20 000 zł.

Jak zrobić izolacja pozioma w starym domu?

Najczęściej pozioma izolacja fundamentów jest wykonywana z papy układanej na lepiku, a także papy termozgrzewalnej. Papę można również zastąpić grubą folią z polichlorku winylu (PCW). Tak wykonana izolacja fundamentów zabezpiecza je przed kapilarnym podciąganiem wody.

Jak ocieplić stary nierówny fundament?

Należy wykonać izolację przeciwwodną, a następnie docieplenie fundamentów styropianem. Masa bitumiczna wodorozcieńczalna senesiowa bardzo dobrze sprawdza się przy użyciu kotłów i pieców na paliwo stałe do ogrzewania domów. Dzięki tej zalecanej metodzie, możemy uniknąć rozszczelnień i pęknięć fundamentów. Najlepsze efekty uzyskuje się przy użyciu pianki poliuretanowej lub wełny mineralnej.

Jak zaizolować stary fundament z kamienia?

Najlepiej izolować go bitumem. Bitumen jest mocny i elastyczny, dzięki czemu świetnie chroni przed wilgocią. Jeśli chcemy, aby cała izolacja była jeszcze bardziej skuteczna, możemy dodać folię kubełkową – ona dodatkowo zabezpieczy przed wodą.

Czy warto ocieplać stare fundamenty?

Zapobiega to pojawianiu się zawilgoceń i zabezpiecza ściany przed zagrzybieniem. Niestety w starym budownictwie często rezygnowano z hydroizolacji lub tworzono ją w sposób niewłaściwy. Po latach okazuje się, że konieczna jest ponowna izolacja fundamentów w starym domu.

Czy można odkopać cały fundament?

Nie można jednocześnie odkopać wszystkich fundamentów dookoła budynku. Mogłoby to doprowadzić do ograniczenia ich stabilności i nieodwracalnych uszkodzeń w konstrukcji nośnej budynku. Dlatego odkopywanie fundamentów wykonuje się zwykle na głębokości ok. 1 metra poniżej poziomu gruntu, chyba że istnieje konieczność dotarcia do głębszych warstw gleby.

Zobacz także:  Do czego służy woda szklana?

Jak odwodnić stary dom?

Pierwszym krokiem jest znalezienie odpowiedniego drenażu. Drenaż układa się w odstępie 2-3 metrów od budynku na poziome ław fundamentowych lub nieco wyżej. Wykop jest wypełniany geowłókniną oraz żwirem, a następnie umieszcza się tutaj rury drenarskie. Zazwyczaj najwięcej problemów sprawia znalezienie optymalnego sposobu odprowadzania wody.

Jak wzmocnić fundamenty w starym domu?

Aby wzmocnić fundamenty w starym domu, można je poszerzyć, tj. obmurować lub obetonować z jednej lub dwóch stron, pogłębić czyli podbić, wymienić w całości lub w części. Podbijając fundamenty, zwiększa się głębokość posadowienia, tj. wykonuje się nowe elementy pod istniejącymi fundamentami.